Scheiden
Relatiemediation
Coaching
Klachtenbemiddeling

 

 

Wie het niet alleen kan, kan wel wat hulp gebruiken

 

 

Scheiding

GAAT U SCHEIDEN?

Henk Moerenhout biedt u een persoonlijke en juridische begeleiding bij het regelen van uw scheiding en werkt samen met Schakel-Kracht en BewustUitElkaar. Dit is een uniek aanbod.

Wij zorgen ervoor dat uw scheiding samen geregeld wordt en dat u goed uit elkaar gaat. Na de scheiding zijn de kinderen en u weer in staat een nieuw leven op te starten.
Tevens streven wij er naar dat u na de scheiding de communicatie en afspraken uit het ouderschapsplan op een goede manier samen blijft uitvoeren.

Een relatieprobleem of het plan om te gaan scheiden kan gepaard gaan met emoties. Deze emoties kunnen er voor zorgen dat uw leven op zijn kop staat en dat u niet weet hoe nu verder.
U en de kinderen maken om die reden een moeilijke tijd door.
Wij begeleiden u met het omgaan met deze emoties door 8 gratis vouchers voor coaching voor het hele gezin.

Meer informatie over scheiden, kijk op de website van De Scheidings Praktijk-West-Brabant: www.descheidingspraktijk-westbrabant.nl

De ScheidingsPraktijk-Westbrabant biedt:

 • begeleiding door een mediator (inclusief advocaat)
 • all-in KRACHTIG PAKKET, met 8 gratis vouchers voor coachsessies
 • begeleiding bij zelf Online scheiden
 • begeleiding bij snel willen scheiden
 • apart:(her)alimentatie berekeningen, ouderschapsplan opnieuw opstellen, ook bij samengestelde gezinnen
 • passende prijzen bij uw persoonlijke situatie

Schakel-Kracht is een samenwerkingsverband van:

BewustUitElkaar is een samenwerkingsverband met:

 • Linda Nijman, coaching voor kinderen: www.Feelfine.nl
 • Miriam Hopmans, coaching voor ouders: www.YOUbuntu.nl
 • Henk Moerenhout, mediator: www.mediationpraktijk-westbrabant.nl


De ScheidingsPraktijk-Westbrabant is een onderdeel van de landelijke organisatie ScheidingsPraktijk en Mediationpraktijk-Westbrabant.

Relatiemediation

WAT KAN IK U BIEDEN?

Henk Moerenhout

Henk Moerenhout

Als uw relatie niet aan uw verwachtingen voldoet en er is voldoende bereidheid en interesse om er samen aan te werken, dan kan mediation een oplossing zijn. Mediation kan betrekking hebben op privé en arbeidsrelaties. Mediation kan ook zowel voor een werknemer als voor een werkgever een oplossing bieden.

Voorwaarden voor mediation zijn:

 • veilig
 • vertrouwd
 • verantwoord

Werkwijze mediation

Intakegesprek:

In het eerste gesprek bespreken wij samen de voorwaarden van mediation en vraag ik u wat u beiden wilt bespreken en bereiken met de mediation. Het mediationtraject is vertrouwelijk en er wordt geen informatie aan derden verstrekt. Ik werk volgens de gedragscode van de NLP.

Vervolggesprekken:

In de volgende mediation gesprekken ontdekken en bespreken wij samen de problemen en zoekt u beiden naar gezamenlijke oplossingen. Als mediator begeleid ik u tijdens dit proces.

Aantal mediation bijeenkomsten:

In onderling overleg bepalen wij samen het aantal mediationsessies.

Waar vindt de mediation plaats:

De mediationsessies kunnen in een huiselijke omgeving bij u of mij thuis.

Prijs:

De prijs wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken
De algemene leveringsvoorwaarden en gedragscode van NLP zijn van toepassing.

Naar Boven

Coaching

 

Verloopt uw leven niet naar wens?
Wilt u graag een andere koers varen?
Weet u niet welke keuzes daar bij horen?

Mediationpraktijk-Westbrabant/coaching helpt u bij het uitzetten van een koers die bij u past.
Coaching is een manier om uit vrije wil te ontdekken waar uw krachten en ontwikkelpunten liggen. Met coaching wordt een positieve bijdrage tot persoonlijke groei en ontwikkeling geleverd.

Uw vraag kan liggen op het gebied van:

 • werk -relaties op het werk
 • persoonlijke ontwikkeling
 • combinaties van bovenstaande

Met professionele coaching wordt u ondersteund door te reflecteren op uw vraag en doel. U leert patronen herkennen en die te veranderen en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. Onderwerpen voor coaching kunnen zijn:

 • Burn-out
 • relatieproblemen tussen partners
 • macht en onmacht in de relatie
 • agressie en fysiek geweld
 • seksueel overschrijdend gedrag
 • leren keuzes maken relatieproblemen tussen partners

Ieder mens heeft oplossingen in zich. Ik help u deze te vinden.

Voorwaarden voor coaching zijn:

 • veiligheid
 • vertrouwd
 • verantwoord
Werkwijze coaching
Intakegesprek:

In het eerste gesprek stel ik u vragen die helpen uw vraag helder te maken en het beoogde doel te formuleren. Samen zoeken wij naar mogelijkheden om uw doel te bereiken. Als mens bent u een onderdeel van een systeem, familie en gezin. Deze systemische ervaring heeft u gevormd zoals u bent. In de coaching wordt uw ervaring vanuit het systeem meegenomen.

Vervolggesprekken:

In de volgende coachsessies ontdekt u waar uw vraag vandaan komt en ontdekt u mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Eén van de mogelijkheden kan zijn dat er een gedragsverandering nodig is om uw doel te behalen. Ik coach u tijdens deze verandering.

Aantal coachsessies:

In onderling overleg bepalen wij samen het aantal coachsessies.

Waar vindt de coaching plaats:

De coachsessies kunnen in een huiselijke omgeving bij u of mij thuis.

Prijs:

De prijs wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken.

De algemene leveringsvoorwaarden en gedragscode van NLP zijn van toepassing.

FEITEN

PERSOONLIJK

Met aandacht voor u als persoon en uw vraag centraal, ga ik op een coachende wijze met u op zoek naar antwoorden die aansluiten bij uw vraag en doel.

RESULTAATGERICHT

Samen uw scheiding regelen is de beste basis voor een nieuwe start. De ScheidingsPraktijk-Westbrabant neemt grotendeels uw zorg uit handen. U kunt uw tijd en energie gaan steken in het verwerken van de scheiding en het opbouwen van een nieuwe toekomst.

KINDEREN ZIJN BELANGRIJK

Coaching voor kinderen door Yolande Ooms, www.YolandeOomskinderjeugdtherapie.nl en Linda Nijman, www.feel-fine.nl

“U bepaalt de weg van uw toekomst.
Dit leidt tot het beste resultaat.”

Henk Moerenhout