Coaching

Verloopt uw leven niet naar wens?
Wilt u graag een andere koers varen?
Weet u niet welke keuzes daar bij horen?

Mijn naam is Henk Moerenhout. Ik wil u coachen bij het uitzetten van een koers die bij u past. Coaching is een werkwijze om vanuit vrije wil te ontdekken waar uw krachten en ontwikkelpunten liggen. Coaching draagt bij aan een positieve persoonlijke groei en ontwikkeling.

Uw vraag kan liggen op het gebied van:

 • werk -relaties op het werk
 • privesfeer
 • persoonlijke ontwikkeling
 • combinaties van bovenstaande

Met professionele coaching wordt u ondersteund door te reflecteren op uw vraag en doel. U leert patronen herkennen en die te veranderen. U gaat zelf op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Als coach begeleid ik u hierbij.                                                                                                                                                       Onderwerpen voor coaching kunnen zijn:

 • burn-out
 • relatieproblemen tussen partners
 • macht en onmacht in de relatie
 • agressie en fysiek geweld
 • seksueel overschrijdend gedrag
 • leren keuzes maken relatieproblemen tussen partners

Ieder mens heeft zelf de oplossing in zich. Ik help u deze te vinden.

Voorwaarden voor coaching zijn:

 • veiligheid
 • vertrouwd
 • verantwoord
Werkwijze coaching
Intakegesprek:

In het eerste gesprek ga ik met vragen uw coachvraag helder krijgen. Daarna wordt uw beoogde doel geformuleerd. Samen zoeken wij naar mogelijkheden om uw doel te bereiken. Als mens bent u een onderdeel van een systeem, familie en gezin. Deze systemische ervaring heeft u gevormd zoals u bent. In de coaching worden uw ervaringen vanuit het systeem meegenomen.

Vervolggesprekken:

In de volgende coachsessies ontdekt u waar uw vraag vandaan komt en ontdekt u mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan. Eén van de mogelijkheden kan zijn dat er een gedragsverandering nodig is om uw doel te behalen. Ik coach u tijdens deze verandering.

Aantal coachsessies:

In onderling overleg bepalen wij samen het aantal coachsessies.

Waar vindt de coaching plaats:

De coachsessies kunnen in een huiselijke omgeving bij u of mij thuis.

Prijs:

De prijs wordt in een persoonlijk gesprek met u besproken.

De algemene leveringsvoorwaarden met de gedragscode van NLP zijn van toepassing.